duminică, 5 iunie 2011

Studiu de caz

         Nume: Marica
         Prenume: Constantin
         Data naşterii: 25.04.1952
         Locul naşterii: Moineşti
         Starea civilă: căsătorit cu Ivoneta
         Ocupaţie: pensionar, consilier local în cadrul Consiliului Local Zemeş din iunie 2008

                                 Citiţi pagina a 17-a a următorului document (Monitorul Oficial al României din 13.01.2009) :

2009_0216
Marica Constant In Interese 2008                                                                                                   

maricaconstantin_interese 2009                                                                                                   


     Conform art. 292 Cod Penal, declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145 (vezi Public), în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.


              IVONET PREST S.R.L.

      Adresa: Zemeş, judeţul Bacău
      Stare societate: înregistrată din 21.02.2005
      Cifre de afaceri:
 • 2005 - 18.408 Ron;
 • 2006 - 16.900 Ron;
 • 2007 - 20.329 Ron;
 • 2008 - 53.717 Ron
 • 2009 - 518.853 Ron
                                         Sursa : www.mfinante.ro
   
 
legea nr. 215/2001:
"ART. 46
(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată."
legea nr. 161/2003
" ART. 70
Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.


   P.S. : Într-o postare viitoare vă vom prezenta şi documentele la care am făcut trimitere prin citarea legii 215 , de mai sus .

2 comentarii:

 1. N-am inteles sondajul. Se intoarce Saftoiu??? Sau a fost scris asa... ca pentru sondaj!

  RăspundețiȘtergere
 2. Din unele surse credibile s-ar părea că d-l Săftoiu ar fi interesat de un post călduţ de primar. C-o fi vorba de Zemeş sau Moineşti , asta ramâne de văzut ...

  RăspundețiȘtergere